VISI, MISI DAN OBJEKTIF LPHP

VISI

  •   LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH PERAK SEBAGAI PENERAJU PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN HARTANAH NEGERI PERAK YANG HOLISTIK

MISI

  •   MENTRANSFORMASIKAN PERUMAHAN DAN HARTANAH MERANGKUMI PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN SOSIO EKONOMI RAKYAT NEGERI PERAK

OBJEKTIF

  •   LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH PERAK SEBAGAI PENERAJU PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN HARTANAH NEGERI PERAK YANG HOLISTIK
  •   MENYELARAS MEMUDAH CARA DAN MENGAWAL SELIA URUSAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN HARTANAH NEGERI
  •   MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN SISTEM AGIHAN PEMILIKAN RUMAH ATAU HARTANAH MAMPU MILIK BERKESAN
  •   MENJADI PUSAT RUJUKAN UTAMAN MAKLUMAT PERUMAHAN DAN HARTANAH NEGERI
  •   MENJANA KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKUALITI