KEPUTUSAN SEBUT HARGA
Senarai Sebut Harga 1
Bil
1
TAJUK TENDER KERJA-KERJA PENDAWAIAN SEMULA DAN PEMASANGAN LAMPU KORIDOR UNTUK 12 BLOK DI RUMAH PANGSA JALAN HOSPITAL
NO LPHP.PK.SH.1/2020 Nama Syarikat
Kategori KERJA Harga Projek
Tarikh Keputusan null-null-null
Syarikat Masuk Sebut Harga