PENDAFTARAN PERUMAHAN NEGERI PERAK

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas.

2. Pemohon yang belum memiliki rumah sahaja layak memohon.

3. Pendapatan isi rumah tidak melebihi : RM 3,860 sebulan (Kos Rendah RM90,000 dan ke bawah)

4. Pendapatan isi rumah tidak melebihi : RM 3,861 hingga RM7,000 sebulan (Kos Sederhana RM90,001 hingga RM180,000)

5. Pendapatan terbuka : (Mampu Milik RM140,001 hingga RM250,000)


MAKLUMAN/PERINGATAN PENTING

1. Setiap permohonan perlu dikemaskini setiap 2 tahun sekali, jika anda gagal mengemaskini permohonan akan ditolak/tidak dipanggil temuduga jika terpilih.

2. Sila bawa dokumen ASAL dan dokumen-dokumen SOKONGAN semasa proses temuduga nanti.

3. Paparan borang Pendaftaran Perumahan lebih sesuai mengunakan komputer bukan telefon pintar.

* Ruangan bertanda wajib disi

SILA PASTIKAN BORANG INI DIISI DENGAN LENGKAP
A. MAKLUMAT PEMOHON
*1. Nama Pemohon
*2. No KP Baru
3. No KP Lama
*4. Alamat
*5. Poskod
*6. Bandar
*7. Negeri
*8. No Telefon Bimbit
9. No Telefon Rumah
*10. Tarikh Lahir
*11. Negeri Lahir
*12. Kaum
*13. Agama
*14. Pekerjaan
*15. Jantina
*16. Taraf Perkahwinan
17. Kecacatan Pemohon

Status ditetapkan automatik berdasarkan pilihan pekerjaan anda di no 14 :-

Jawatan/Pangkat
Nama Jabatan
Maklumat Pasangan / Suami Isteri :
18. Nama Suami/Isteri
19. No KP Baru Pasangan
20. No KP Lama Pasangan
21. Kecacatan Suami/Isteri

- Ibu/Bapa tunggal tidak perlu isi maklumat di atas.

B. MAKLUMAT TANGGUNGAN

Sekiranya maklumat ini ada, sila isikan butiran semua anggota keluarga yang menetap bersama pemohon (selain dari Isteri/Suami) atau yang ditanggung oleh pemohon

22. Isikan butiran anggota keluarga :
Hubungan Bilangan Bilangan Tinggal Bersama Bilangan Yang Bekerja Bilangan Yang Cacat Nyatakan Kecacatan
Anak Kandung
Anak Angkat
Ibu/Bapa
C. MAKLUMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG
23. Tempat Tinggal Sekarang :
D. MAKLUMAT PENDAPATAN
24. Isikan maklumat pendapatan
Gaji Pemohon (RM) Gaji Suami/Isteri (RM) Jumlah Gaji Pemohon dan Pasangan (RM)
RM

Sistem akan mengira jumlah gaji pemohon dan pasangan secara automatik dan mencadangkan kategori Rumah yang layak dipohon di no.26.

E. MAKLUMAT KAWASAN PROJEK PERUMAHAN YANG DIPOHON
25. Kawasan Pilihan
Daerah
Mukim
F. KATEGORI RUMAH DIPOHON
26. Pilihan Kategori Rumah

Ini adalah rumah yang dicadangkan. Jika sekiranya tidak BERSETUJU anda boleh membuat pilihan lain.

G. PERAKUAN PEMOHON

Pemohon diminta baca dan faham dan SILA tandakan pada kotak-kotak di bawah ini :-

PERAKUAN PEMOHON
 • Saya dengan ini dan dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengakui bahawa :
 • (a) 
  Semua maklumat yang diberikan adalah benar dan saya bersetuju bahawa permohonan saya akan dibatalkan Sekiranya ada maklumat-maklumat yang tidak benar, dan
 • (b) 
  Saya dan *isteri/suami saya tidak memiliki rumah kos rendah yang didaftarkan di bawah nama *isteri/suami saya Saya *isteri/suami saya juga tidak memliliki rumah didaftarkan di bawah pemilikan bersama di antara saya dan *isteri/suami atau dengan orang lain, dan
 • (c) 
  Saya juga bersetuju bahawa sekiranya di peruntukan sebuah rumah kos rendah kepada saya hasil dari maklumat palsu yang saya berikan dalam borang ini, maka Pihak Berkuasa Negeri berhak membatalkan peruntukan unit tersebut atau menarik balik unit yang telah ditawarkan tanpa membayar sebarang gantirugi, dan
 • Bahawasanya saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar serta saya faham dan bersetuju bahawa sebarang maklumat yang tidak benar boleh dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan Tatatertib Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 atau peraturan tatatertib yang berkaitan bagi penjawat awam, tentera dan polis manakala Bahawasanya saya membuat akuan ini dengan kepercayaan bahawa akuan ini adalah benar serta menurut kuasa peruntukan Akuan Berkanun 1960 bagi pekerja swasta atau bekerja sendiri.

MAKLUMAT DAFTAR MASUK

- Pastikan alamat email anda adalah betul dan boleh digunakan supaya anda boleh menerima email daripada LPHP selepas mendaftar.

- Sila simpan maklumat ini ditempat selamat dan gunakan maklumat ini untuk kemaskini maklumat pendaftaran perumahan anda.

* Masuk Alamat Email
* Masuk Pengesahan Alamat Email
* Masuk Kata Laluan   
* Masuk Pengesahan Kata Laluan   
PERINGATAN
 • Sila pastikan semua maklumat pendaftaran perumahan telah diisi dengan benar dan tepat.