Unit Korporat, Pentadbiran dan Kewangan

 • 1. Pentadbiran
 • 2. Perkhidmatan
 • 3. Pentadbiran UTC
 • 4. Kerohanian
 • 5. Urusetia majlis rasmi dan keraian
 • 6. Penyelarasan jawapan soalan dewan
 • 7. Menyedia dan mengemaskini fail-fail
 • 8. Urusetia Mesyuarat
 • 9. Penyelarasan kertas MMK
 • 10. Mengumpul dan memfailkan keratan berita / akhbar
 • 11. Menguruskan fail-fail terperingkat
 • 12. Inovasi & kreativiti
 • 13. Memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal mengenai permasalahan ICT
 • 14. Menyelia dan memantau Sistem e-Sewa, e-Sewabeli dan e-Perumahan dan system-sistem baru
 • 15. Menyelenggara laman sesawang rasmi LPHP
 • 16. Bajet Mengurus
 • 17. Bajet Pembangunan
 • 18. Pengurusan Akaun Pengurusan / Operasi, Hasil dan Amanah
 • 19. Pengurusan Aset
 • 20. Urusetia Perolehan
 • 21. Urusan di Bank
 • 22. Pengurusan Simpanan Tetap
Maklumat Lanjut
Unit Perundangan

 • 1. Memberi pandangan dan maklumat berhubung projek perumahan LPHP.
 • 2. Menguruskan kes-kes untuk dibicarakan di mahkamah
 • 3. Menyediakan deraf perjanjian atau memorandum persefahaman
 • 4. Memberi ulasan berkaitan perundangan.
 • 5. Menyemak dan meneliti perjanjian perkhidmatan antara LPHP dengan pembekal yang meliputi kebersihan bangunan, penyelenggaraan dan penyewaan peralatan.
 • 6. Menyelaras dan penguatkuasaan berkaitan perjanjian, tunggakkan, dan serah balik perumahan PPR.
Maklumat Lanjut
Unit Operasi dan Perumahan

 • 1. Menyedia justifikasi dan perincian kerja-kerja penyelenggaraan.
 • 2. Memantau dan menyelia aspek bangunan, mekanikal dan elektrik pembinaan projek.
 • 3. Urusan temuduga dan penjualan PPR
 • 4. Menjalankan siasatan dan operasi tindakan bagi menuntut tunggakan sewabeli dan sewa
 • 5. Menjalankan Sesi Konsultasi dengan penyewabeli.
 • 6. Mengurus penyewaan perumahan termasuk urusan berkaitan.
Maklumat Lanjut
Unit Projek dan Hartanah

 • 1. Perancangan dan pelaksanaan projek di bawah Program Perumahan Rakyat (PPR), skim Perumahan Amanjaya, Projek Perumahan Agensi Persekutuan & Agensi Negeri.
 • 2. Penyelaras baikpulih dan pembangunan semula projek perumahan swasta terbengkalai
 • 3. Pelaburan status projek Amanjaya & PPR
 • 4. Usahasama projek LPHP & swasta
 • 5. Perolehan Projek (Tender / Sebut Harga / Pemilihan Pemaju)
 • 6. Perancangan & Pengurusan Bajet Pembangunan Perumahan
 • 7. Penyelarasan Pembangunan Perumahan Agensi Kerajaan & GLC
Maklumat Lanjut
Unit Dasar dan Kawalan Perumahan

 • 1. Urusetia Jawatankuasa Perumahan Negeri Perak
 • 2. Pendaftaran & Pemantauan Pemaju
 • 3. Data Perumahan Negeri Taskforce Data Perumahan Negeri
 • 4. Kawalan Projek Perumahan Swasta
 • 5. Pemudahcaraan Projek Perumahan & Projek Khas Kerajaan Negeri/Persekutuan.
 • 6. Aduan Projek Perumahan Swasta
Maklumat Lanjut
Unit Kuota Bumiputera dan Pemasaran

Maklumat Lanjut