RUMAH PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR)

Taman Toh Jabit

  • Daerah Kerian
  • Mukim Parit Buntar
  • Lokasi PPR Parit Buntar