Card image
Dato Haji Saarani bin Mohamad
Y.A.B. Menteri Besar Perak
Card image
YB Dato Nolee Ashilin Binti Dato Mohamed Radzi
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Pelancongan Dan Kerajaan Tempatan
Card image
YB Dato Ahmad Suaidi Bin Abdul Rahim
Setiausaha Kerajaan Negeri Perak
Card image
YB Tuan Azmir Shah Bin Zainal Abidin
Penasihat Undang-Undang Negeri Perak Darul Ridzuan
Card image
YB Dato Zulazlan Bin Abu Hassan
Pegawai Kewangan Negeri
Card image
YBhg. Dato Rumaizi Bin Baharin @ Md. Daud
Datuk Bandar Ipoh
Card image
Dato Mohamad Fariz Bin Mohamad Hanip
Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Perak
Card image
En. Abu Bakar Bin Hj. Jambol
Timbalan Pengarah Kanan (Dasar), Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan Malaysia
Card image
En. Yahya Bin Ab. Ghani
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Card image
YB Encik Sivasubramaniam A/L Athinarayanan
ADUN Buntong
Card image
Encik Raymond Chan
Pengerusi Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Perak (REHDA) Perak